Hướng dẫn lấy lại mật khẩu

Quý khách đã có mã khách hàng tại Vietlink Global nhưng đã lâu rồi không sử dụng, vậy làm thế nào để dùng lại mã khách hàng này?

Để sử dụng dịch vụ tại Website (Portal) của Vietlink Global, quý khách hàng cần có thư điện tử (email).

Để lấy lại mật khẩu cho tài khoản của mình (account), Quý khách theo trình tự sau:


Truy cập website của Vietlink Global tại: www.vietlinkglobal.com

Bước 1: Chọn “Đăng nhập”

 

 


Bước 2: Chọn “Quên mật khẩu”Bước 3: Cung cấp địa chỉ email của bạn để hệ thống gởi đường dẫn (link) thiết lập lại mật khẩu.

 


Bước 4: Hệ thống sẽ báo đã gởi hướng dẫn đặt lại mật khẩu tới email bạn vừa cung cấp.