CÁCH TÍNH PHÍ VẬN CHUYỂN TỪ MỸ VỀ VIỆT NAM

24/12/2019

CÁCH TÍNH PHÍ VẬN CHUYỂN 1 VẬN ĐƠN TỪ MỸ VỀ VIỆT NAM (GIAO TẬN NHÀ BAO THUẾ)        

ĐVT: USD

        (1)  Phí vận chuyển ($) = trọng lượng tính phí (Lb) x đơn giá ($/Lb)

Trọng lượng tính phí là trọng lượng lớn nhất giữa trọng lượng theo cân nặng thực tế (Actual Weight) và trọng lượng thể tích quy đổi (Dimensional Weight). Xem thêm cách tính trọng lượng quy đổi trong câu hỏi "Cách tính trọng lượng của kiện hàng gởi".

        (2)  Phụ thu/ thuế (nếu có)

        (3)  Phí bảo hiểm (nếu có)

        (4)  Phí khai quan: $2.50/ Vận Đơn 

        (5)  Phí hỗ trợ giao hàng: chỉ áp dụng cho Vận Đơn dưới 5 Lbs, và mức phí tùy theo khu vực giao (nhận tại văn phòng/ Station thì không trả phí này)

              Các khoản chiết khấu:

        (6)   Tự tạo Vận Đơn online

        (7)   Tự khai báo hàng gởi

        (8)   Dùng mã vạch sản phẩm khi khai báo hàng gởi

        (9)   Vận Đơn có giá trị hàng khai báo thấp (dưới $40/ $85)

        (10) Khách đến gởi hàng trực tiếp tại văn phòng California (Walk-in Discount)

        Tổng phí thanh toán = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

                         – (6) – (7) – (8) – (9) – (10).

 

        Tham khảo ví dụ trong hình phía dưới.


* Xin vui lòng kiểm tra trước về phụ thu thuế với các mặt hàng cụ thể Quý khách muốn gửi: Đăng nhập tài khoản, xem ở Mục "Phí dự tính/ Estimate Charges". Các mặt hàng không có sẵn trên hệ thống, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ 24/7.