Thỏa Thuận Bảo Mật

12/03/2018

 

Vietlink Global tin rằng khi sử dụng bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của Vietlink Global quý khách hàng nên lưu ý khi nào và bằng cách nào thông tin cá nhân được thu thập, sử dụng, tiết lộ hay bảo vệ. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng chính sách bảo mật này.
Chính sách này áp dụng cho 
Vietlink Global tại Hoa Kỳ,các đơn vị kinh doanh LLC, tất cả các đại lý Vietlink Global, kênh LLC xuất phát từ Mỹ, bao gồm những đơn vị cung ứng các dịch vụ và sản phẩm bán lẻ và sỉ. Việc giao dịch quốc tế được mật mã hóa theo luật được áp dụng đối với việc tìm hiểu hay giao dịch với Vietlink Global cũng như tất cả sản phẩm và dịch vụ do Vietlink Global cung cấp, tại website LLC: www.vietlinkglobal.com


Các nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng Vietlink Global

Phần này mô tả 5 nguyên tắc (Nguyên tắc bảo mật) của Vietlink Global, chính sách bảo mật LLC. 
Vietlink Global bảo đảm bí mật của quý khách hàng theo bộ luật hiện hành chẳng hạn như các quy định của Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang mà nó quản lý hệ thống thông tin của khách hàng (CPNI). 


CPNI là thông tin mà Vietlink Global có quyền lưu giữ và cung cấp các dịch vụ viễn thông cho 1 đối tượng khách hàng. CPNI bao gồm các loại dịch vụ được thực hiện, cách thức sử dụng các dịch vụ đó,và chi tiết về hóa đơn với các dịch vụ trên. Ví dụ, CPNI bao gồm số lượng và loại mặt hàng, cấp độ dịch vụ, việc thanh toán hiện hành, kế hoạch thực hiện, bảng chi tiết cuộc gọi và chi tiết hóa đơn. FFC không lấy tên khách hàng, địa chỉ dịch vụ hay số điện thoại làm CPNI, chiếu theo những thông tin có trong sách hướng dẫn điện thoại. Nếu là khách hàng mới,Vietlink Global sẽ cung cấp yết thị về quyền CPNI cho khách hàng mới này cùng với thông tin về dịch vụ này.Trường hợp Vietlink Global không có sự cho phép của khách hàng về việc sử dụng CPNI đối với những mục đích tiếp thị, VietLink Global sẽ chờ trong vòng 33 ngày sau khi yêu cầu sự chấp thuận của khách hàng này cho phép sử dụng CPNI vàVietlink Global sẽ theo hướng dẫn của khách hàng trong trường hợp khách hàng đó không chấp thuận.

Trừ khi được pháp luật yêu cầu hay cho phép, Vietlink Global không được phép tiết lộ CPNI ra bên ngoài hay các đại lý được ủy quyền khi không có sự chấp thuận của khách hàng.


Khi 
Vietlink Global thừa quyền sử dụng các đại lý,chi nhánh nhà thầu,hay các công ty khác để thực hiện dịch vụ mà Vietlink đại diên hay thay mặt,Vietlink Global đảm bảo rằng sẽ giữ bí mật CPNI hay các thông tin cá nhân mật theo các qui tắc bảo mật theo đây.
Nội dung các quy tắc bảo mật nêu rằng thông tin cá nhân là thông tin có liên hệ trực tiếp đến 1 người như là tên, địa chỉ, số điện thoại, email, công việc và sự riêng tư.Các thông tin mật này chung qui là dãy thông tin cá nhân riêng mang tính chất nhạy cảm và không được công khai như là số thẻ tín dụng, số an ninh xã hội và các thông tin tài khoản ngân hàng.


Thông tin được công khai là thông tin điển hình ghi nhận từ các báo cáo của chính phủ, số điện thoại và các danh bạ điện thoại công cộng khác, được tuyên truyền rộng rãi trên báo đài, hay từ các doanh nghiệp cung cấp các thông tin truyền miệng hay tiếp thị như là chiêu thức kinh doanh.Thông tin đại chúng bao gồm các thông tin liên lạc: tên, địa chỉ, số điện thoại, email, các hoạt động, hay nghề nghiệp.Các quy tắc sau đây áp dụng nội bộ Vietlink Global.

1. VietLinkGlobal,LLC tạo lập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân khách hàng để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ,để giới thiệu cho khách hàng các dịch vụ và sản phẩm mà Vietlink Global tin tưởng sẽ làm hài lòng khách hàng.


2. VietLink Global,LLC còn tạo cơ hội cho khách hàng kiểm soát mặc dù 
Vietlink Global sử dụng CPNI để bán cho khách hàng nhiều loại dịch vụ và hàng hóa viễn thông khác nhau, cũng như các sản phẩm và dịch vụ ngoài viễn thông và (b) giới thiệu cho khách hàng nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn.3. VietLink Global,LLC cam kết không tiết lộ CPNI và các thông tin bảo mật của khách hàng (như số thẻ tín dụng) mà không có sự chấp thuận hay hướng dẫn, ngoại trừ luật pháp yêu cầu hay cho phép hay đối tác kinh doanh cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong trường hợp Vietlink Global tiết lộ CPNI cho đối tác kinh doanh Vietlink yêu cầu đối tác phải bảo vệ CPNI cũng như thông tin mật mã cá nhân được sử dụng ra bên ngoài khi cung cấp dịch vụ cho Vietlink Global .Vietlink Global chỉ cung cấp CPNI và các thông tin mật khách hàng khi được đó hướng dẫn cụ thể.


4. Vietlink Global cố gắng tạo và lưu CPNI cũng như thông tin mật mã cá nhân trong hồ sơ và sẵn sàng phục vụ thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng.


5. Tất cả nhân viên Vietlink Global được cung cấp một mã số quản lý nhằm giúp họ quản lý tốt thông tin mật cá nhân và CPNI
Tất cả 5 nguyên tắc bảo mật này mô tả sự cam kết của 
Vietlink Global trong việc bảo vệ sự riêng tư về thông tin cá nhân và CPNI. Để phục vụ khách hàng, Vietlink Global phải phát triển, tạo ra và sử dụng những thông tin cá nhân mật nhạy cảm đó và Vietlink Global nhận biết rằng các thông tin đó phải được sử dụng vào mục đích chính đáng và đảm bảo rằng các thông tin đó không được tiết lộ hay sử dụng sai mục đích. Mục tiêu của Vietlink Global rất đơn giản: cân bằng sự hài lòng và quan tâm của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ, thông tin và các thông tin hữu ích về các sản phẩm mới của Việtlink Global.


Thông tin quý khách hàng mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khách hàng sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Nắm được thông tin, chúng tôi sẽ dễ dàng gởi hóa đơn dịch vụ, ví dụ vậy, hay bảo đảm rằng bạn đã chọn đúng dịch vụ khi nắm rõ thông tin, hoặc đễ nhận diện khi bạn có nhu cầu giúp đỡ ở bộ phận khách hàng..Thông tin thu nhập được cũng giúp chúng tôi giữ liên lạc và giới thiệu cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mới đang trong thời gian ưu đãi.


Thông tin cá nhân là thông tin liên quan đến 1 cá thể đặc biệt nào đó như tên, địa chỉ, số điện thoại,email,công việc hay các hoạt động. Địng nghĩa thông tin cá nhân của chúng tôi không bao gồm thông tin mật. Đây là thông tin về khách hàng sử dụng, một nhóm các dịch vụ khách hàng và là thông tin bị xóa đi của bất kỳ khách hàng nào. Dữ liệu này giúp chúng tôi cập nhật xu hướng và thị hiếu của khách hàng để chúng tôi có thể suy nghĩ đến dịch vụ tốt hơn cho khách hàng hay các dịch vụ cần thiết đối với nhu cầu khách hàng. Dữ liệu trên cũng có thể được mua bán hay chia sẻ cùng với bên thứ 3: ví dụ bên có sự quan tâm đến việc thành lập doanh nghiệp tại 1 điểm đặc biệt nào đó. Đối với công việc kinh doanh của chúng tôi và khách hàng chính,khách hàng của chúng tôi hay các thực thể chính thống thực hiện dịch vụ mua bán sản phẩm hay dịch vụ chính.


Nếu khách hàng biết được các mức giá, các điều khoản hoặc các lợi ích khác thông qua
một doanh nghiệp hay sự thỏa thuận của khách hàng chính với chúng tôi thì chính sách này là chuẩn mực cho các thông tin cá nhân khách hàng. Nều doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước yêu cầu thông tin tài khoản khách hàng hay việc sử dụng các dịch vụ,chúng tôi sẽ chia sẽ những thông tin đó.Ví dụ, chúng tôi có thể cần cung cấp thông tin đó để xác định quyền tiếp tục nhận hay sử dụng theo thỏa thuận hay theo luật,đặc biệt trong trường hợp ưu tiên.

Sau đây là vài ví dụ về thông tin cá nhân và thông tin khác mà chúng tôi thu nhập được.
Khách hàng nên tìm hiểu phần còn lại của phần này để hiểu chúng tôi sử dụng, bảo mật các thông tin như thế nào!
Thông tin quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi thu nhập thông tin cá nhân khi khách hàng sử dụng dịch vụ hay sản phẩm của 
Vietlink Global. Khi khách hàng giao dịch với Vietlink điện thoại, hàng hóa, hay dịch vụ, chúng tôi sẽ yêu cầu về thông tin của bạn, ví dụ:,chúng tôi có thể nhận được thông tin cá nhân như sau:

 

- Tên
- Địa chỉ chuyển và giao hàng
- Số tài khoản hay số tài sản
- Số điện thoại, fax hay địa chỉ thường trú
- Email
- Số an ninh xã hội
- Số giấy phép lái xe


Đối với tài khoản của công ty, chúng tôi có thể yêu cần bạn cung cấp hoặc điền một số thông tin như sau

 

- Mã số thuế
- Tên công ty
- Các thông tin khác mà quản lý của bạn có thể yêu cầu bạn thu nhập như số hóa đơn mua bán,số mã nhân viên, sở thích

Khi khách hàng đăng ký vào bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, khách hàng đó phải cung cấp cho chúng tôi tài khoản sử dụng,mật mã và câu trả lời cho câu hỏi mật.


Bạn phải cung cấp thông tin cho các câu hỏi trực tuyến của chúng tôi. Nếu thông tin này được kết nối trược tiếp đến mục nhận dạng của bạn thí đó chính là mục thông tin cá nhân theo mục này. Ngược lại,thông tin trên có thể sử dụng theo mẫu chung theo như mô tả bên dưới
Khách hàng cần phải cung cấp thông tin cá nhân bất cứ khi nào khách hàng đó liên hệ với chúng tôi, ví dụ khi khách hàng đó yêu cầu hỗ trợ dịch vụ khách hàng, trợ giúp khách hàng, trợ giúp kỹ thuật hay nộp đơn xin việc.


Khách hàng từng nghe về “mạng thông tin khách hàng độc quyền” hay “CNPI”. Nói chung, đây là thông tin về việc sử dụng điện thoại, một dạng thông tin cá nhân đặc biệt.


Phần đặc trưng dưới đây mô tả chi tiết về quyền CNPI của khách hàng. Thông tin cập nhật tự động: Chúng tôi tự động thu nhận vài loại thông tin bất kỳ khi nào khách hàng đăng nhập với chúng tôi thông qua website: 
www.vietlinkglobal.com, hệ thống sẽ tự động nhận địa chỉ IP của bạn, loại hệ đọc bạn chọn và từ trang web khách hàng đã đăng nhập thông tin từ các nguồn khác:chúng tôi có thể thu nhập thông tin khách hàng thông qua các nguồn khác nhau, ghép hay kết hợp với thông tin của bạn ví dụ, chúng tôi có thể nhận được thông tin tín dụng, khi khách hàng đóng phí lần đầu dịch vụ, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin tiếp thị có sẵn của các lần thứ 3 để giúp chúng tôi phục vụ tốt hơn khách hàng và thông báo cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi nghỉ sẽ làm hài lòng khách hàng. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng cập nhật thông tin địa chỉ và các thông tin giao hàng từ phía nhà vận chuyển hay các nguồn khác để chúng tôi có thể chỉnh sửa các tiêu chí và thực hiện việc giao dịch kế của khách hàng dễ dàng hơn.


Chúng tôi thường nhận thông tin từ đối tác mà khách hàng có giao dịch về điện thoại không day hay thiết bị trước khi bắt đầu giao dịch với dịch vụ chúng tôi. Chúng tôi cũng nhận thông tin cá nhân từ các nhà đăng ký cung cấp dịch vụ đó.
Để mang đến cho khách hàng các dịch vụ thông qua 
Vietlink Global nơi khách hàng trả cước. Khách hàng phải kiểm tra các quy tắc bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ khác để chắc rằng khách hàng hiểu sự lựa chọn bảo mật của họ trước khi trả bất kỳ dịch vụ nào. Cũng vậy, khách hàng nên có danh sách chứa thông tin cá nhân của khách hàng đó (địa chỉ giao, số điện thoại và email từ bên phía thứ 3 nhằm vào các mục đích quảng cáo. Theo quy tắc này, thông tin chúng tôi có được từ những nguồn khác không được bảo mật như là thông tin cá nhân bảo mậtBảo mật việc trực tuyến của trẻ em:

Dịch vụ Vietlink đồng ý rằng các bậc cha mẹ thường mua sản phẩm của chúng tôi cho tiện ích gia đình, thậm chí là tiện ích cho trẻ con. Tuy nhiên, khách hàng nên nhận biết rằng các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi dành cho tiện ích gia đình và thường dành cho trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự tham vấn từ Vietlink Global. Nếu điều này xảy ra, bất kỳ thông tin nào thu nhập được về cách thức sử dụng sẽ được hiển thị là thông tin cá nhân dành cho các đối tượng đủ tuổi


Vietlink Global có các dịch vụ không dành cho trẻ em và Vietlink không nhằm vào việc khai thác các thông tin cá nhân dành cho trẻ em dưới 13 tuổiViệc sử dụng các thông tin cá nhân

VietlinkGlobal sử dụng các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp nhằm vào mục đích giao dịch kinh doanh để cung cấp cho khách hàng các phương tiện giao tiếp, tiếp thị.
Dưới đây giảng giải chi tiết hơn việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân như thế nào:

1. Dùng trong kinh doanh nội bộ: thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng nhiều khía cạnh trong việc kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ khách hàng cần,để nhận diên khi khách hàng liên hệ,thu nhập và gởi chi tiết hóa đơn dịch vụ,để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ,để xác định tình trạng và các khoản chi trả trước thuế,để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi,hay tuân thủ các điều khoản của bất kỳ các thỏa thuận nào hay điều kiện của dịch vụ. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để liên lạc với khách hàng về tài khoản và các yếu tố khác, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi hay đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng.


2. Truyền thông tiếp thị: Vietlink Global sử dụng những thông tin của khách hàng như tên, số điện thoại, và địa chỉ email để báo đến quý khách hàng về sản phẩm cũng như dịch vụ mới của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng thông qua hệ thống mạng wireless, địa chỉ cư trú, số điện thoại kinh doanh, bằng email, tin nhắn hoặc thông qua fax, hệ thống thu âm tự động hoặc gửi thư trực tiếp. Tuy nhiên nếu quý khách hàng là thuê bao của Vietlink Global quý khách hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận thông tin quảng cáo, có thể gọi cho chúng tôi tại số dịch vụ khách hàng của bạn hiển thị trên mỗi hóa đơn. Quý vị sẽ tiếp tục nhận hóa đơn , thông báo liên quan đến các dịch vụ của khách hàng, kỹ thuật hoặc liên quan mạng lưới thông báo hoặc các thông tin tương tự khác từ hệ thống tự động của chúng tôi, ngược lại nếu bạn không muốn nhận thông tin này bạn chọn hình thức không nhận email hay thông tin quảng cáo từ công ty chúng tôi.


3. Chính sách “Do Not Call”: Vietlink Global cam kết bảo vệ sự riêng tư của quý khách hàng và tuân thủ tất cả luật hiện hành và các quy định liên quan đến danh sách khách hàng “ Do not call”. Các văn bản pháp luật thông thường cho phép các công ty liên hệ với khách hàng của mặc dù danh sách khách hàng này được liệt kê trong danh sách thông tin của liên bang, thậm chí trong một số trường hợp trong danh sách “ Do Not Call”. Nếu như quý khách hàng không muốn nhận các cuộc gọi quảng cáo bán hàng qua điện thoại từVietlink Global, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi đưa số điện thoại của bạn vào danh sách “Do Not Call” của Vietlink Global bằng cách gọi cho dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi, số hiển thị trên hóa đơn của quý khách hàng. Chiếu theo luật pháp của Liên Bang và các Tiểu Bang, chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu của quý khách hàng ngay lập tức mặc dù theo luật quý khách hàng phải chờ đến 30 ngày chuyển số điện thoại của bạn từ danh sách nhận các cuộc gọi quảng cáo sang danh sách “Do Not Call”. Khi quý khách hàng đang ở trong danh sách “Do Not Call” của Vietlink Global điều này có nghĩa Khách hàng sẽ không nhận được bất kỳ cuộc gọi quãng cáo nào từ Vietlink Global. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn liên hệ với khách hàng trong những trường hợp cấp bách liên quan đến hóa đơn, những vấn đề liên quan đến dịch vụ và khảo sát. Trong danh mục “Do not call”, thông tin khách hàng sẽ được lưu lại trong 5 năm trước khi được yêu cầu hủy bỏ.Nếu khách hàng thay đổi số điện thoại thì phải cung cấp cho chúng tôi thông tin mới để duy trì danh mục “ Do not call” tiếp tục hoạt động Vietlink Global kiểm tra các số điện thoại của những thuê bao tự do trong mục đăng ký “Do not call” quốc gia hay tiểu bang và cà những khách hàng hiện tại thuộc danh sách “Do not call” của VIETLINK GLOBAL, nhưng không thực hiện cuộc gọi vào các số trong danh mục đăng ký đó, trừ khi pháp luật cho phép. Ví dụ,VIETLINK GLOBAL liên lạc với những khách hàng trước đây hay các đối tượng khác mà công ty đã thực hiện giao dịch trừ khi họ không có tên trong danh mục “Do not call” nội bộ trong hệ thống của chúng tôi. Nếu khách hàng mới chưa giao dịch với VietLink Global có thể gọi 1-888-581-1791 và được lưu lại trong danh mục “Do not call”.


4. Quảng cáo ưu tiên: VIETLINK GLOBAL có thể sử dụng thông tin của các trang webs mà bạn truy cập hoặc tìm kiếm thông tin mà bạn đã cung cấp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc săn tin của các công ty Quảng cáo . Việc đăng các loại hình quảng cáo này dựa trên phương thức bảo mật và không bao gồm các thông tin như tên người sử dụng, email, số điện thoại, hay bất kỳ thông tin cá nhân để nhận biết nào. Nếu khách hàng từng tham gia chương trình quảng cáo ưu tiên này, khách hàng vẫn nhận được thông tin quảng cáo như thường lệ. Tuy nhiên, những mẫu quảng cáo này ít quan trọng và ít liên quan đến khách hàng hơn. Trong trường hợp này, khách hàng liên hệ với VIETLINK GLOBAL bằng cách gởi mail qua: info@vietlinkglobal.com


5. Thư điện tử: Vietlink Global vẫn lưu lại danh sách “do not email” đối với những khách hàng tin nhắn thư điện tử tài chính của Vietlink Global Khách hàng có thể ngừng giao dịch bằng cách liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng theo số điện thoại in trên hóa đơn, hay theo hướng dẫn cách ngừng giao dịch trong thư điện tử trong vòng 30 ngày sau khi nhận biên lai VIETLINK GLOBAL sẽ giải quyết yêu cầu của khách hàng trong 10 ngày, và khách hàng vẫn nhận được các tin nhắn về dịch vụ khách hàng và thông tin tài khoản từ VIETLINK GLOBAL. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các tin nhắn tài chính do các bên thứ 3 không đủ thẩm quyền gởi, bao gồm các tổ chức có yêu cầu cung cấp hay dịch vụ cho VietLink Global mà không có sự đồng ý của chúng tôi , Vietlink Global và các chi nhánh trực thuộc lưu giữ các tin nhắn điện tử trong khoản thời gian ngắn. Vietlink Global và các chi nhánh trực thuộc hay đối tác có thể không cần pháp lý, đăng nhập và đọc các tin nhắn để bảo vệ mỗi cá nhân trong các trường hợp khẩn cấp hay VIETLINK GLOBAL khỏi việc sử dụng trái pháp luật các dịch vụ của mình. Thêm vào đó, khách hàng có thể giữ lấy thông tin như tranh ảnh trong thời gian dài. VIETLINK GLOBAL có quyền đăng nhập và xem các nội dung mà không cần sự cho phép để bảo vệ mỗi cá nhân trong các trường hợp khẩn cấp hay chính VIETLINK GLOBAL tránh khỏi việc sử dụng trái phép các dịch vụ của mình.


6. Thư trực tiếp: Các chủ tài khoản cá nhân có thể yêu cầu không tiếp nhận thư khuyến mãi trực tiếp từ dịch vụ dịch vụ chúng tôi bằng cách liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng theo số điện thoại trong hóa đơn. Tất nhiên, khách hàng vẫn nhận được thông tin tài khoản liên quan ( như là hóa đơn) bằng thư điện tử


7. Bản sao: VIETLINK GLOBAL không gởi thông tin tài chính qua fax, nếu chúng tôi không được yêu cầu. Mọi thông tin khách hàng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng theo số điện thoại trên hóa đơn trong trường hợp khách hàng nhận được bản fax không như mong muốn từ VIETLINK GLOBAL. Doanh nghiệp hay khách hàng cũng có thể liên lạc với bộ tài khoản của chính họ. VIETLINK GLOBAL không chịu trách nhiệm đối với các tin nhắn tài chính gởi bằng fax do bên thứ 3 không có thẩm quyền, bao gồm đơn vị cung cấp dịch vụ hay sản phẩm cho VL mà không có sự đồng ý của chúng tôi


8. Mạng thông tin mật của khách hàng (CPNI): Sau đây là vài nguyên tắc đặc biệt có liên quan đến việc đăng nhập, sử dụng và tiết lộ về mạng thông tin mật của khách hàng hay “CPNI” .Chương này sẽ đi xuyên suốt các nguyên tắc đó. Theo luật pháp, khách hàng có quyền lợi, còn VIETLINK GLOBAL có nghĩa vụ bảo đảm tính bảo mật CPNI của khách hàng theo luật pháp yêu cầu.Các trường hợp này được mô tả chi tiết trong mục thông tin cá nhân phía dưới.

Tên khách hàng, số điện thoại và địa chỉ không phải CPNI, tuy nhiên bao hàm trong chương này
Chúng tôi có quyền sử dụng CPNI của khách hàng để tiếp thị việc giao dịch thêm và dữ liệu sản phẩm hay dịch vụ tương ứng với những loại hình mà khách hàng hiện đang giao dịch với chúng tôi.Bằng việc chấp thuận ngừng giao dịch của khách hàng, chúng tôi có thể tiếp thị thêm các sản phẩm và dịch vụ mà công ty chúng tôi hay đối tác cung cấp. Theo pháp luật, chúng tôi có quyền sử dụng CPNI cho đại lý, dối tác liên doanh, các nhà thầu độc lập. Tuy nhiên chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng hay tiết lộ CPNI cho những mục đích hay cho việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng hay để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ như đã nói trước đó. Hơn nữa, chúng tôi nghiêm cấm việc tiết lộ CPNI do 1 bên thứ 3 nào đó, ngoại trừ được pháp luật yêu cầu và yêu cầu bên thứ 3 đó đảm bảo sự an tòa tính bảo mật của CPNI. Là khách hàng mới của 
VIETLINK GLOBAL, khách hàng sẽ nhận được yết thị về quyền lợi CPNI cũng như nhiều thông tin về mục này từ VIETLINK GLOBAL.Nếu khách hàng không chấp nhận việc cho phép sử dụng CPNI của mình cho mục đích tiếp thị, VIETLINK GLOBAL sẽ chờ 33 ngày sau khi hỏi ý kiến chấp thuận của khách hàng để sử dụng CPNI và VIETLINK GLOBAL sẽ theo sự hướng dẫn.


Việc tiết lộ thông tin cá nhân

Phần này diễn giải thời gian khi nào thông tin cá nhân được tiêt lộ. Chúng tôi có quyền chia sẽ thông tin cá nhân với một bên thứ 3 để hoàn tất việc giao dịch mà khách hàng đã yêu cầu hay hoàn thành 1 dịch vụ mà chúng tôi đại diện. Khi bên thứ 3 độc quyền thay thế chúng tôi, VIETLINK GLOBAL không cho phép bên thứ 3 đó sử dụng thông tin khách hàng vì những mục đích khac. Ví dụ, nhân viên bán hàng của chúng tôi sẽ thực hiện và in hóa đơn của khách hàng do chúng tôi làm đại diện. Những nhân viên đó chỉ sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi cung cấp để lập chi tiết hóa đơn.

Việc tiết lộ cho bên thứ 3 thông qua các dịch vụ của chúng tôi:
Bạn cũng có thể sử dụng các sản phẩm hay dịch vụ khác do đối tac của Vietlink Global cung cấp. Trong những trường hợp này, khách hàng cần cung cấp thông tin cho các công ty đó trực tiếp, và các thông tin khách hàng đó sẽ được bảo mật theo chính sách riêng của công ty đó ,chứ không theo chương trình này. Bất cứ khi nào các bên thứ 3 đứng ra giao dịch với khách hàng, thì việc xem đi xem lại các chính sách hay quy tắc bảo mật của họ là cần thiết

Tài trợ và khuyến mãi: Bất cứ khi nào, khách hàng cũng có khả năng tham gia vào các cuộc thi, giảm giá hay chương trình khuyến mãi khác tương tự mà chúng tôi tài trợ. Việc tham gia đó đòi hỏi việc cung cấp thông tin khách hàng và khách hàng nên kiểm tra việc cung cấp thông tin đó được sử dụng vào việc gì và chia sẽ cho ai.

Giao dịch và kinh doanh: Thông tin về khách hàng của chúng tôi, bao gồm thông tin cá nhân, có thể được tiết lộ một phần của bất kỳ sự hợp nhất, việc bán tài sản công ty hoặc chuyển giao dịch vụ cho nhà cung cấp khác cũng như lâm vào tình trạng không trả nợ được, phá sản, đang trong giai đoạn tranh chấp mà trong đó thông tin cá nhân có thể được hoán chuyển thành những loại tài sản kinh doanh của công ty.

Chức năng bảo vệ của 
VIETLINK GLOBAL và những vẩn đề khác: Công ty tiết lộ thông tin cá nhân một khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó được cho phép hay do luật pháp yêu cầu ( thông tin E911) tuân thủ hay đáp ứng theo thảo thuận của khách hàng, lên kế hoạch, ra hóa đơn và thu nhập đối với các dịch vụ, bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi, hay những yêu cầu trên từ phía khách hàng dối với các dịch vụ của chúng tôi, bảo vệ các nhà cung cấp dịch vụ khác khỏi việc sử dụng gian lận, hoặc sử dụng trái phép những dịch vụ đó, việc tính toán chính xác các khoản thuế, chi phí hay các nghĩa vụ khác theo yêu cầu quy định của địa phương, tiểu bang hay liên bang, hay trách nhiệm pháp lý đối với lợi ích chính ,hoặc nếu chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng trường hợp khẩn cấp liên quan đến tử vong hay chấn thương của bất kỳ người nào mà đòi việc tiết lộ thông tin hoặc biện hộ mà được chậm trễ.


Cookies và cảnh báo trên Website

Cookies là những tập tin nhỏ được cài trong ổ cứng của máy tính cá nhân dựa trên 1 trang web, khi khách hàng truy cập lên mạng. Những tập tin này định dạng máy tính của bạn và ghi chú các mục ưu tiên và các dữ liệu khác về việc lướt mạng của bạn, vì thế khi trở về trang chính, trang này nhận dạng bạn được bạn là ai và ……

Ví dụ: các tập tin cookie Website cho phép một giỏ mua hàng để hoạt động, nhờ vậy bạn chỉ cần kiểm tra một lần. Do đó, các tập tin cookies thường được gắn với việc sử dụng nhận dạng thông tin cá nhân, trong khi sử dụng trang của chúng tôi và vài chức năng có thể mất đi nếu khách hàng chọn thoát khỏi cookies.

Nói chung, chúng tôi sử dụng cookies để thu nhập thông tin để chúng tôi có thể xác định làm thế nào để hoàn chỉnh cải thiện trang web của mình bằng cách tìm xem khu vưc, các đặc điểm hay sản phẩm nào là phổ biến nhất, để trang web và đưa vào các đề xuất dựa trên các sản phẩm khách hàng thích trước đây cũng như để hoàn thiên chức năng trang web và để thực hiện các giao dịch mà khách hàng yêu cầu, Cookies cũng được sử dụng khi các nhà quảng cáo đăng các mục quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Các loại cookies ngoài này được quy định theo các chính sách, nguyên tắc bảo mật trong các mục quảng cáo, chứ không phù hợp với chương này.

Cùng với dịch vụ Internet không dây, các tập tin cookies được sử dụng bởi các nhà cung cấp và các bên thứ 3 tạo điều kiện cho họ sử dụng dịch vụ và thông tin của chúng tôi được dễ dàng hơn. Các dịch vụ và thông tin đa dạng được cung cấp. Ứng dụng trong công nghệ, cookies được cài trực tiếp vào điện thoại hay các thiết bị hay các máy chủ do 
VIETLINK GLOBAL điều hành và quản lý. Chức năng mạng sử dụng cookies này và được thiết kế với cùng những mục đích giống nhau vì cookies nằm trong máy tính cá nhân khi kết nối với các trang web mạng
Biểu tượng web , cũng được biết đến như là tín hiệu, là 1 hình ảnh đồ họa nhỏ trên trang Web. Tài liệu dựa trên web hay 1 thư điện tử mà được thiết kế cho phép chủ trang hay 1 bên thứ 3 nào đó để giám sát địa chỉ và thông tin khác của thứ 3 nào đó để giám sát địa chỉ và thông tin khác của trang. Các biểu tượng web thường được ẩn đối với người sử dụng bởi vì thường các biểu tượng đó rất nhỏ (khoảng 1.1 megapixel) và có cùng màu sắc với màn hình của trang web, tư liệu hay tin nhắn điện tử. Các biểu tượng web được hiển thị bằng các đuôi như HTML IMG trên trang web, người sử dụng có thể nhấp vào “view profiles” của trang để xem trang web có sử dụng biểu tượng web hay không. Các biểu tượng web này thu nhập, địa chỉ IP của máy tinh tới nơi biểu tượng được gởi. Biểu tượng web cũng được kết nối với thông tin cá nhân

VIETLINK GLOBAL có quyền đặt biểu tượng web vào trang của mình cùng với cookies để giám sát xem người lướt web đăng nhập hay liên kết với trang như thế nào.VIETLINK GLOBAL không kết nối các biểu tượng web vào mục thông tin cá nhân người sử dụng và gần như không cho phép bất kỳ bên thứ 3 nào, thậm chí những đơn vị, chi nhánh thay mặt VL, cài các biểu tượng vào trang chúng tôi.
Việc sử dụng mẫu quảng cáo ở các trang web khác

VLG có thể sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ 3 để đăng các quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trên các trang web khác. Các công ty quảng cáo này có thể sử dụng cookies và các kỹ thuật khác như là biểu tượng web để đo lường sự hiệu quả của các mẫu quảng cáo của chúng tôi. Để đo lường tính hiệu quả và cung cấp nội dung quảng cáo, các công ty quảng cáo có thể sử dụng dữ liệu thông tin của người sử dụng mạng đối với trang của chúng tôi và các trang khác. Việc sử dụng các cookies trên là phù hợp với chính sách bảo mật của công ty quảng cáo chứ không theo chính sách bảo mật của 
VIETLINK GLOBAL.