DỊCH VỤ GIAO HÀNG TẬN NHÀ BAO THUẾ* (TO DOOR INCLUSIVE)

19/11/2019


Đi vi dch v Giao hàng tn nhà bao thuế* (To Door), khi hàng v VN người nhn không phi ra Kho hàng Sân bay làm vic trc tiếp vi Hi Quan (HQ) đ thông quan và nhn hàng; các th tc HQ, Vietlink Global s thay mt khách hàng x lý; Sau khi hoàn tt th tc thông quan, Vietlink Global s liên h giao hàng cho quý khách.

*Xin lưu ý: Thuế được ước tính ở Mỹ, trong trường hợp cơ quan Hải quan nước đến (Việt Nam) có áp dụng biểu thuế hoặc chính sách khác thì chúng tôi sẽ thông báo đến quý khách hàng về các khoản phí, thuế phát sinh đó.