DỊCH VỤ GIAO HÀNG TẬN NHÀ BAO THUẾ (TO DOOR INCLUSIVE)

19/11/2019


Đi vi dch v Giao hàng tn nhà bao thuế (To Door), khi hàng v VN người nhn không phi ra Kho hàng Sân bay làm vic trc tiếp vi Hi Quan (HQ) đ thông quan và nhn hàng; các th tc HQ, Vietlink Global s thay mt khách hàng x lý; Sau khi hoàn tt th tc thông quan, Vietlink Global s liên h giao hàng cho quý khách.