Những điều cần biết trước khi sử dụng dịch vụ

21/05/2021


Tôi là khách hàng mi, tôi cn biết điều gì trước khi s dng dch v?

(Từ Hoa Kỳ về Việt Nam)

1. Bn đã biết v các dch v ca Vietlink Global chưa?

Nhn hàng ti phi trường là sao? xin xem ở đây

Nhn hàng ti văn phòng Vietlink Global Vit Nam là sao? xin xem ở đây

Nhn hàng ti nhà là sao? xin xem ở đây


2. Bn đã biết v cách tính phí chưa?

Nếu chưa, xin tham kho cách tính phí  mc “CÁCH TÍNH PHÍ VẬN CHUYỂN TỪ MỸ VỀ VIỆT NAM” trong Hi Đáp.

 

3. Bn đã nm rõ Trng lượng tính phí được tính như thế nào chưa?

Nếu chưa, xin tham kho cách tính trng lượng mc "CÁCH TÍNH TRỌNG LƯỢNG CỦA KIỆN HÀNG GỞI" trong Hi Đáp


4. Hàng hóa bn d đnh gi có thuc dng chu thuế/ ph thu không?

Nếu chưa rõ xin kim tra ti mc Phí d tính/ Estimate Charges trong tài khon ca mình. Hoc liên h b phn H tr 24/7.


5. Thi gian vn chuyn trung bình bn đã biết chưa?

Dch v Expedite: 5-7 ngày làm vic k t lúc Vietlink Global USA x lý Đơn hàng đến khi hàng v đến Phi trường Vit Nam.

Dch v Saver: 10-14 ngày làm vic k t lúc Vietlink Global USA x lý Đơn hàng đến khi hàng v đến Phi trường Vit Nam.

 

Lưu ý: Không bao gm thi gian hàng ch x lý ti Vietlink Global USA, thi gian thông quan ti Vit Nam, nhng ngày ngh cui tun và l Tết Vit Nam, và thi gian giao hàng đến tn nơi ti Vit Nam.

 

6. Bn đã hiu rõ và mun m tài khon ngay?

        Xin click vào link sau: https://vietlinkglobal.com/register


7. Bn vn còn nhiu câu hi?

        Xin tham kho ti Hỏi Đáp/FAQs 


Hoặc liên hệ bộ phận Hỗ trợ 24/7:

* Ti Hoa Kỳ: 1-888-901-9019

* Ti Vit Nam: 1-800-556880

* Email: cs@vietlinkglobal.net 

* Nhn tin trc tuyến: www.vietlinkglobal.com 

Facebookfacebook.com/vietlinkglobal


Có thể bạn quan tâm: