CÁCH TÍNH TRỌNG LƯỢNG CỦA KIỆN HÀNG GỞI

12/03/2018

Trọng lượng kiện hàng được tính dựa vào 2 cách: Cân nặng thực tế (Actual Weight) và Thể tích kiện hàng (Dimensional Weight), và sẽ tính phí theo trọng lượng lớn hơn (Chargeable Weight).

Cách tính Dimensional Weight:

        - Mỗi một cạnh đo ở điểm dài nhất/ rộng nhất/ cao nhất

        - Sau đó tính theo công thức: 

                                                            Dimesional Weight = Dài x Rộng x Cao (inch)/ 139 = Pound (LB)

        Kết quả nếu có số lẻ sẽ được làm tròn lên Pound kế tiếp (áp dụng cả với Actual Weight). Ví dụ, Dimensional Weight = 1.02 Lb sẽ được làm tròn lên thành 2 Lbs.

            1 Inch = 2.54 Cm

            1 Pound = 0.454 Kg

Xin lưu ý: Đây là quy định của vận chuyển hàng không thế giới, không phải quy định của riêng Vietlink Global.

                    Quý khách có thể tham khảo thêm cách tính của các dịch vụ UPS hoặc FedEx tại Mỹ.