Bên bán không cung cấp Tracking ID kiện hàng, tôi phải làm gì?

21/04/2021

Trong trường hợp kiện hàng của Quý khách không có tracking ID vì bên bán tự giao hàng tới bởi nhân viên của Store gần nhất, thì Quý khách cần chắc chắn lúc mua hàng có khai báo Mã khách hàng trong phần thông tin người nhận hàng. Mã khách hàng này là mã sử dụng tại Vietlink Global (VLG). Nhân viên Vietlink Global khi nhận hàng sẽ nhận diện bằng mắt Mã khách hàng có trên kiện hàng, thay vì quét mã vạch Tracking ID như thông thường. Sau đó sẽ ghi nhận kiện hàng cho Mã khách hàng có ghi trên kiện hàng. Lúc này Quý khách có thể tạo Vận đơn từ tài khoản của mình.

Nếu Quý khách quên không ghi Mã khách hàng, hoặc bên bán không cho dùng các ký tự đặc biệt, Quý khách cần email cho bộ phận tiếp nhận và xử lý hàng tại Warehouse: sh.us@vietlinkglobal.com. Trong email cần cho biết chi tiết:

·        Tên của đơn vị bán hàng

·        Order Number (Mã đơn hàng đã mua)

·        Tên người nhận

·        Và các chi tiết khác giúp nhận diện hàng của Quý khách, nếu có.


Bộ phận Hỗ trợ 24/7:

* Tại Hoa Kỳ: 1-888-901-9019

* Tại Việt Nam: 1-800-556880

* Email: support@vietlinkglobal.net hoặc cs@vietlinkglobal.net 

* Nhắn tin trực tuyến: www.vietlinkglobal.com 

Facebook: facebook.com/vietlinkglobal