Tiêm Covid-19 Vaccine miễn phí tại Vietlink Global

08/04/2021


Tại Vietlink Global 14951 Moran St. Westminster, CA 92683 đang có tiêm Covid-19 Johnson & Johnson một liều duy nhất. Chương trình miễn phí phục vụ ngày thứ Năm April 8 2021 cho đến 1:00PM. Quý đồng hương có nhu cầu xin đến địa điểm trên hoặc gọi hay nhắn tin cho 1-888-801-9019 /714-901-9019 hoặc vào FB: www.facebook.com/vietlinkglobal hay vào trang web www.vietlinkglobal.com.