Tuyển Dụng PHP Developer (Mysql/linux)

21/09/2020


- Nếu chưa thực sự có mục tiêu cho sự nghiệp, bạn không nên lãng phí thì giờ để đọc bài đăng tuyển dụng này!

- Chúng tôi không phải là công ty phần mềm nhưng chúng tôi có phần mềm bạn không thể có!

- Chúng tôi không bảo đảm trả lương cao nhất nhưng chúng tôi bảo đảm trả lương cao hơn năng lực của bạn!

- Nếu bạn luôn quan tâm đến chế độ nghỉ phép, chúng tôi sẽ không giới hạn ngày phép của bạn!

- Nếu bạn muốn làm chủ thì hãy cân nhắc cẩn thận vì chúng tôi nghiêm túc để bạn thực hiện hoài bão!

- Muốn biết chúng tôi là ai thì xin mời tham khảo: https://www.vietlinkglobal.com/gioi-thieu

Công việc:
- Phát triển các tính năng / sản phẩm mới phục vụ nhu cầu kinh doanh (Fontend và Backend).
- Tham gia các buổi họp Scrum theo qui trình Agile.