Vietlink Global “Day of Thanks” 2019

20/11/2019

Theo thông lệ hàng năm, Vietlink Global sẽ tổ chức “Day of Thanks ” vào Chủ Nhật, 1 tháng 12 từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều tại 14951 Moran St, Westminster, California để cảm tạ sự ủng hộ của quí đồng hương từ nhiều năm qua.

Đến tham dự sự kiện, ngoài việc được giảm giá lên tới 50% Quí vị cũng được phục vụ đồ ăn miễn phí.

Để không phải chờ đợi xin ghi danh lấy hẹn trước online tại https://event.vietlinkglobal.com/booking, hoặc qua phone 1-888-901-9019/(714) 901-9019 hay FB facebook.com/vietlinkglobal.