Tuần lễ tri ân khách hàng từ Dec 10 đến Dec 16-2018

06/12/2018

Chương trình chỉ áp dụng đối với khách hàng từ xa có Mã Khách Hàng (Customer Code) tại Vietlink Global, có hàng đến Vietlink Global USA và được chuyển về Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày Dec 10 đến Dec 16-2018.

Discount chỉ áp dụng cho dịch vụ chuyển hàng từ Vietlink Global USA về Việt Nam theo bảng phí chuẩn:

  • $1.20/Lb (TSN)
  • $2.00/Lb (Nội Bài)
  • $3.00/Lb (Station Sài Gòn)
  • $3.75/Lb (Station Hà Nội)
  • $3.50/Lb (Door Sài Gòn)
  • $4.00/Lb (Door Hà Nội và các tỉnh gần)
  • $4.50/Lb (Door tỉnh xa)

Discount không áp dụng cho dịch vụ vận chuyển Fedex nội địa Hoa Kỳ và phụ thu thuế/phụ phí khác.