Danh mục hàng Sales của ngày 16, 23 và 30 tháng 8 2020 tại Vietlink Global USA

16/08/2020


Danh mục hàng Sales cho Chương trình "Back to School Super Sales" 2020 tại Vietink Global USA - 14951 Moran St., Westminster, CA 92683. Giá Sales này chỉ áp dụng cho các ngày 16, 23 và 30 tháng 8 2020. Nếu có nhu cầu mua gửi về Việt Nam thì xin Quý vị cho nhân viên phục vụ biết để chuẩn bị khi được mời vào phục vụ. 

Dưới đây là các mặt hàng Sales: 

- Sữa Ensure 6 lon làm tại Hà Lan: $49
- Sữa Ensure 6 lon làm tại Hoa Kỳ: $51
- Sua Entrust cho nguoi tieu duong: $53   
- Dầu xanh con Ó hộp 12 chai: $44
- Khau trang /Face Mask Green Life 4-Layer FDA Certified: $9.95 hop 50 cai 
- Khau trang /Surgical Face Mask - ASTM Level 3 dung cho ca phong mach $10 OFF chi con $15/hop 50 cai  
- Máy đó thân nhiệt cá nhân $15 OFF chỉ còn $25
- Mày đo thân nhiệt thương mại 50% OFF chỉ còn $120
- Sâm Đen thượng hạng hộp 30 gói $65 OFF chỉ còn $130 
- Yến sào Collagen 20% OFF chỉ còn: $52.50   
- Yến sào Sâm 20 %OFF chỉ còn $52.50:
- Yến sào thường 20% OFF chỉ còn $44