Khai báo Hải Quan

Với Giấy phép khai thác dịch vụ hải quan do Tổng cục Hải quan cấp, Vietlink Global có thể đại diện khách hàng nhập khẩu hay xuất khẩu, làm thủ tục mở tờ khai để làm thủ tục xuất nhập khẩu cho khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp tại Việt Nam. Hệ thống công nghệ tích hợp và kết nối với hệ thống hải quan điện tử của Tổng cục hải quan giúp việc mở tờ khai hải quan, hoàn tất thủ tục xuất nhập khẩu được thực hiện dễ dàng và tiết kiệm thời gian cho khách hàng của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ bộ phận Hỗ trợ 24/7:

* Tại Hoa Kỳ: 1-888-901-9019

* Tại Việt Nam: 1-800-556880

* Email: support@vietlinkglobal.net hoặc cs@vietlinkglobal.net 

* Nhắn tin trực tuyến: www.vietlinkglobal.com

Facebook: facebook.com/vietlinkglobal